Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Summary:
- posuzování stavu životního prostředí pomocí arachnofauny - vyhodnocení refugií v intenzivně obhospodařované krajině - terénní práce a biomonitoring během vegetačního období - návrhy pro ochranu přírody a lesní (zemědělské) hospodaření s podporou biodiverzity - obsah a průběh tématu bude specifikován po osobní konzultaci

There are no limitations of the topic