Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdců
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Abstrakt:
- hodnocení vlivu pesticidů a intenzity hospodaření na necílové užitečné organismy (např. pavouci) - výzkum zaměřen na sady, plantáže, agroekosystémy atd. - terénní i laboratorní pokusy - vyvodit důsledky používaní pesticidů na užitečné organismy v naší přírodě - porovnat intenzivní a extenzivní hospodaření v rámci biodiverzity určitého územíOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-KI Krajinné inženýrství
N-EUFO European Forestry

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.