Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdců
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
- hodnocení vlivu pesticidů a intenzity hospodaření na necílové užitečné organismy (např. pavouci) - výzkum zaměřen na sady, plantáže, agroekosystémy atd. - terénní i laboratorní pokusy - vyvodit důsledky používaní pesticidů na užitečné organismy v naší přírodě - porovnat intenzivní a extenzivní hospodaření v rámci biodiverzity určitého územíOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ARB ArboristikaB-ARB-ARB Arboristika
B-KRAJ Krajinářství
B-KRAJ-KRAJ Krajinářství
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví
B-LES Lesnictví
B-LES-ARB Arboristika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.