Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Abstrakt:
- posuzování stavu životního prostředí pomocí arachnofauny - vyhodnocení refugií v intenzivně obhospodařované krajině - terénní práce a biomonitoring během vegetačního období - návrhy pro ochranu přírody a lesní (zemědělské) hospodaření s podporou biodiverzity Obsah a průběh tématu bude specifikován po osobní konzultaci.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-ZS Zemědělská specializace
N-ZS-AE Agroekologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.