Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Abstrakt: - sledování změn biodiverzity v různověkých porostech nížinných lesů - bioindikace pomocí odlišných skupin bezobratlých živočichů (pavouci, brouci, stonožky, mnohonožky) - hodnocení celkového stavu biodiverzity na zkoumaném území - student si vybere jednu bioindikační skupinu, případně multitaxonové hodnocení na základě více živočišných skupinOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-KI Krajinné inženýrství
N-KI-KI Krajinné inženýrství
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.