Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Summary:
- sledování změn biodiverzity v různověkých porostech nížinných lesů - bioindikace pomocí odlišných skupin bezobratlých živočichů (pavouci, brouci, stonožky, mnohonožky) - hodnocení celkového stavu biodiverzity na zkoumaném území - student si vybere jednu bioindikační skupinu, případně multitaxonové hodnocení na základě více živočišných skupinLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-LE Landscape EngineeringC-LE-LE Landscape Engineering
C-FEN Forest Engineering
C-FE-FE Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.