Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt:
Odběry vzorků vody na obsah organických látek. Sledování obsahu organických látek v závislosti na výši obsádky ryb a intenzitě krmení. Rozbor vody v chemické laboratoři. Vyhodnocení získaných dat. Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz

K tématu nejsou zadaná žádná omezení