Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Acidifikace vodních ploch v ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt:
Literární rešerše na dané téma. Srovnání současného stavu s historickými daty. V případě zájmu lze odebrat a analyzovat vzorky vod z vybraných acidifikovaných lokalit. Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení