Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv těžkých kovů na vodní organizmy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt:
Literární rešerše na dané téma. Primární důraz na vliv těžkých kovů na rybí organizmus. Problematika využití olova při sportovním rybolovu. Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení