Prehľad vypísaných tém - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vliv těžkých kovů na vodní organizmy
Stav témy: schválené (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt: Literární rešerše na dané téma. Primární důraz na vliv těžkých kovů na rybí organizmus. Problematika využití olova při sportovním rybolovu. Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia