Summary of topics offered - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vliv těžkých kovů na vodní organizmy
State of topic:
approved (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture - FA
Max. no. of students:--
Proposed by:
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Summary:
Literární rešerše na dané téma. Primární důraz na vliv těžkých kovů na rybí organizmus. Problematika využití olova při sportovním rybolovu. Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz

There are no limitations of the topic