Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Kuchyňská studia a používané plánovače
Stav témy:
schválené
Vedúci práce: Ing. Karel Krontorád, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Vlastnosti nyní používaných plánovačů, stanovení priorit potřeb pro zákazníka, podstatné a nepodstatné vlastnosti, návrh optimální sestavy plánovače pro kuchyňské studio.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia