Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Katalog výrobků
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Karel Krontorád, CSc.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Karel Krontorád, CSc.
Abstrakt:
Tvorba logiky a interface pro nákup nábytku

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia