Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Katalog výrobků
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Ing. Karel Krontorád, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Karel Krontorád, CSc.
Abstrakt:
Tvorba logiky a interface pro nákup nábytku

K tématu nejsou zadaná žádná omezení