Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Dopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Abstrakt:
Na vybraném území analyzovat dopady klimatických stresorů na zdravotní stav smrkových porostů nižších a středních poloh. Provést rozbor nahodilých těžeb za co nejdelší období ve vztahu k teplotním a srážkovým poměrům. Na vybraných plochách vyhodnotit zdravotní stav dřevin (hodnocení stavu korun). Šetření případně (dle konkrétních možností a dohody na spolupráci s ÚNOD) doplnit dendrochronologickým šetřením nebo měřením impedančním tomografem. Na základě výsledků navrhnout rámce hospodaření – adaptačního managementu v ohrožených porostech (lokalitách).

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení