Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestek
State of topic:
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Fruit Science - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Založení experimentu s hodnocením tolerantních slivoní ve vztahu k infekci virem PPV. Vybrané odrůdy s určitou tolerancí k PPV inokulovat různými kmeny PPV a vyhodnotit jejich symptomatický projev. Infekci ověřit metodami ELISA a RT PCR. Ověřit korelaci mezi symptomatickým hodnocením a laboratorním hodnocením.

There are no limitations of the topic