Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Abstrakt:
Pro vybraný majetek vyhodnotit současný zdravotní stavu Picea abies, Quercus spp. nebo Fagus sylvatica. Zjistit dosavadní výskyt škodlivých činitelů (nahodilé těžby, hlášení o výskytu škodlivých činitelů pro LOS, OPRL atd.). Zjistit současnou presenci a míru vlivu biotických, abiotických a antropogenních faktorů. U vybraných porostů vyhodnotit stav korun a celkový zdravotní stav na kruhových zkusných plochách dle Cudlína et al.(2001)a ICP Forest (EICHHORN et al. 2010). Zjištěné informace dát do souvislostí s dostupnými klimatickými daty, stanovištními poměry, depozicemi atd.). Rozsah práce dle jejího typu - vhodnější pro DP.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení