Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Summary:
Pro vybraný majetek vyhodnotit současný zdravotní stavu Picea abies, Quercus spp. nebo Fagus sylvatica. Zjistit dosavadní výskyt škodlivých činitelů (nahodilé těžby, hlášení o výskytu škodlivých činitelů pro LOS, OPRL atd.). Zjistit současnou presenci a míru vlivu biotických, abiotických a antropogenních faktorů. U vybraných porostů vyhodnotit stav korun a celkový zdravotní stav na kruhových zkusných plochách dle Cudlína et al.(2001)a ICP Forest (EICHHORN et al. 2010). Zjištěné informace dát do souvislostí s dostupnými klimatickými daty, stanovištními poměry, depozicemi atd.). Rozsah práce dle jejího typu - vhodnější pro DP.

There are no limitations of the topic