Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Hodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovin
State of topic: approved (Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Fruit Science - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Summary: Symptomaticky vyhodnotit založený experiment s inokulací rostlin izoláty fytoplazmy ESFY a virem PPV u broskvoní a meruněk. V laboratoři provést potvrzení infekce metodami ELISA a PCR. Vyhodnotit intenzitu symptomů, převládající symptomy a korelaci mezi symptomatickým projevem a detekcí patogena.

There are no limitations of the topic