Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
AUTOSAR
Stav tématu: schváleno (Ing. Martin Zach, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Abstrakt:
Práce by měla popisovat historii AUTOSARu. Dále by mělo být uvedeno vymezení působnosti společnosti. Závěrečná část by měla obsahovat příklady shody s normativy AUTOSAR.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví
B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.