Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Stav témy:
schválené (Ing. Martin Zach, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Oddelenie expertného inžinierstva - ICV
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude rešerše v oblasti MCU užívaných v automotive průmyslu. Důraz by měl být kladen na architekturu a periferie MCU. V závěru práce by měl být uveden popis současných OS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictvíB-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.