Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Stav tématu:
schváleno (Ing. Martin Zach, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude rešerše v oblasti MCU užívaných v automotive průmyslu. Důraz by měl být kladen na architekturu a periferie MCU. V závěru práce by měl být uveden popis současných OS.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví
B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.