Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Družicové lokalizační systémy
Stav témy:
schválené (Ing. Martin Zach, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie expertného inžinierstva - ICV
Max. počet študentov:
1
Navrhol: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Abstrakt: V úvodní části práce popište principy družicových lokalizačních systémů. Dále se věnujte systému NAVSTAR, GLONASS, BeiDou-Compass a Galileo. Experimentálně ověřte vhodnost užití systémů pro sledování pohybu vozidel.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví
B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.