Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Stav tématu:
schváleno (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Rešerše georeferncovaných dat o výskytu jeřábka lesního, kompletace se se stávající databází Hnutí DUHA Olomouc. Příprava dat o prostředí v GIS - lesnatost (corine land cover) délka lesních cest (vektorizace), výskyt predátorů (z mysliveckých statistik). Formulace hypotéz a statistické testování. Literární rešerše a porovnání se získanými daty.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-LI Lesní inženýrství
N-EUFO European Forestry
N-KI Krajinné inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
LDF
ZGIS Základy GIS