Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
Stav témy: schválené (Ing. Martin Zach, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Martin Zach, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie expertného inžinierstva - ICV
Max. počet študentov:
2
Navrhol: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Abstrakt:
Student zpracuje metodiku a cíl řešení závěrečné práce. V rámci teoretické části se bude zabývat: teoretickými poznatky, metodami (výhody a nevýhody) a základními pojmy, které se týkají řešené problematiky. V praktické části se bude zabývat: řízením kvality ve výrobním cyklu, přičemž si zvolí úsek v rámci výrobního procesu, který je nejvíce postihnutý nedostatky. Rozsah závěrečné prace: 60-65 normostran. Při zpracování závěrečné práce student bude vycházet z příslušných aktuálně platných legislativních předpisů.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství
N-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.