Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
Stav tématu:
schváleno (Ing. Martin Zach, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Student zpracuje metodiku a cíl řešení závěrečné práce. V rámci teoretické části se bude zabývat: teoretickými poznatky, metodami (výhody a nevýhody) a základními pojmy, které se týkají řešené problematiky. V praktické části se bude zabývat: řízením kvality ve výrobním cyklu, přičemž si zvolí úsek v rámci výrobního procesu, který je nejvíce postihnutý nedostatky. Rozsah závěrečné prace: 60-65 normostran. Při zpracování závěrečné práce student bude vycházet z příslušných aktuálně platných legislativních předpisů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrstvíN-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.