Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
Stav tématu: schváleno (Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení expertního inženýrství (ICV)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Abstrakt: Student zpracuje metodiku a cíl řešení závěrečné práce. V rámci teoretické části se bude zabývat: teoretickými poznatky, metodami (výhody a nevýhody) a základními pojmy, které se týkají řešené problematiky. V praktické části se bude zabývat: řízením kvality ve výrobním cyklu, přičemž si zvolí úsek v rámci výrobního procesu, který je nejvíce postihnutý nedostatky. Rozsah závěrečné prace: 60-65 normostran. Při zpracování závěrečné práce student bude vycházet z příslušných aktuálně platných legislativních předpisů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrstvíN-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.