Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
State of topic:
approved (Ing. Martin Zach, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Expert Engineering Department - ILE
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Ing. Martin Zach, Ph.D.
Summary:
Student zpracuje metodiku a cíl řešení závěrečné práce. V rámci teoretické části se bude zabývat: teoretickými poznatky, technologií (výhody a nevýhody) a základními pojmy, které se týkají řešené problematiky. V praktické části se bude zabývat: optimální návrh řízení výrobního procesu ve vybrané firmě. Optimalizace procesů bude zpracována formou procesního modelování (graficko databázový popis) - příkladně pomocí SW Enterprise Architect. Rozsah závěrečné prace: 60-65 normostran. Při zpracování závěrečné práce student bude vycházet z příslušných aktuálně platných legislativních předpisů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-TZEI Technical expertise and engineering expertise
C-TZEI-TZEI Technical expertise and engineering expertise

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.