Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Po zpracování semenné suroviny se v oddílech osiva zpravidla vyskytují tzv. neproduktivní semena. Jsou to semena prázdná, mechanicky poškozená, plná ale neživá a semena poškozená hmyzem. Přítomnost semen, ze kterých nevzniknout semenáčky, není žádoucí, zejména při použití moderních školkařských technologií (produkce krytokořenného sadebního materiálu). Pro tyto účely by měl oddíl osiva obsahovat 95-100% plných klíčivých semen, proto je třeba neproduktivní semena z oddílů odstranit. Lze tím také snížit objem oddílů osiva pro skladování. Perspektivní v tomto směru je metoda IDS, která odstraní všechny typy neproduktivních semen. Princip metody spočívá v rozdílné rychlosti ztráty vody sušením hydratovaných živých a mrtvých semen. Je však třeba tuto metodu přizpůsobit a propracovat pro zavedení v podmínkách České republiky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví
B-LES Lesnictví
B-LES-ARB Arboristika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.