Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Identifikace pohybu osob na základě analýzy obrazu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je návrh řešení pro identifikaci pohybu osob ve vytyčeném omezeném prostoru monitorovaném více kamerami. V rámci rešeršní studie bude provedena analýza současného stavu „optical flow“ algoritmů. Vybrané algoritmy budou následně implementovány za účelem identifikace pohybu osob. Jako trénovací prostor poslouží laboratoř inteligentních systémů a instalované webové a síťové kamery.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-II Inženýrská informatika
N-II-ARI Automatizace řízení a informatika
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.