Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vizualizace grafových struktur ve 3D
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na porovnání nástrojů a knihoven umožňujících vizualizaci grafových struktur (teorie grafů) ve 3D. Cílem práce je analýza dostupných řešení použitelných v jazyce C# a následné využití nejlepších řešení pro vizualizaci konkrétních datových struktur. Student by měl mít základní znalost programování pro platformu .Net pomocí jazyka C# nebo by se měl o tuto problematiku aktivně zajímat. Znalost teorie grafů není požadována.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-II Inženýrská informatika
B-II-ARI Automatizace řízení a informatika
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.