Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vizualizace grafových struktur ve 3D
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zaměřuje na porovnání nástrojů a knihoven umožňujících vizualizaci grafových struktur (teorie grafů) ve 3D. Cílem práce je analýza dostupných řešení použitelných v jazyce C# a následné využití nejlepších řešení pro vizualizaci konkrétních datových struktur. Student by měl mít základní znalost programování pro platformu .Net pomocí jazyka C# nebo by se měl o tuto problematiku aktivně zajímat. Znalost teorie grafů není požadována.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-II Inženýrská informatikaB-II-ARI Automatizace řízení a informatika-- nezadáno --
B-SI Systémové inženýrství a informatikaB-SI-EI Ekonomická informatika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.