Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Skryté církve v České republice po roce 1989
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Abstrakt: Terénní výzkum mezi členy brazilských synkretických církví v ČR. Analýza současného stavu. Důraz bude kladen převážně na sociální aspekty studované problematiky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-RR Regionální rozvojN-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.