Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Ochrana přírody ve Švýcarsku
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Student pojednává o tamějším národním parku a ochraně přírody. Pracuje se zahraniční literaturou, především německou.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení