Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Anonymita v informační době
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Přichystal, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Jan Přichystal, Ph.D.
Abstrakt: Uživatelé moderních technologií jsou často špehování nejrůznějšími subjekty ať se jedná o státní instituce, firmy či jednotlivce. Práce se zaměřuje na sumarizaci těchto rizik a pokouší se najít možnosti jejich minimalizace.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení