Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Vliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Předmětem disertační práce je sestavení vhodné metodiky pro hodnocení vlivu vlastností krajinného prostoru na utváření sídelních struktur. Rozbor bude zaměřen na jejich sekundární rozvoj s následným vyhodnocením regionálně podmíněných znaků. Navržená metoda bude ověřena na modelových územích, např. Jižní Čechy, Písecko, Prácheňsko nebo na jiném území s vyvinutými regionálními znaky sídelní struktury.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-ZKA2 Landscape ArchitectureD-ZKA2-ZAKT Landscape Design
D-ZKA2 Landscape ArchitectureD-ZKA2-ZAKA Landscape Architecture