Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Odrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemků
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
Ing. Václav Hurt, Ph.D.
Abstrakt: Práci je možno zpracovat na jakémkoli území ČR nebo Slovenska. K dispozici jsou také již založené plochy. Jedná se o aktuální téma, které s narůstajícm podílem zalesňovaných zemědělských půd stále nabývá na významu. Konkrétní informace jsou k dispozici u Dr. Hurta, popř. prof. Mauera.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení