Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územích
Stav tématu:
schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem tématu je analýza ochoty platit za různé formy ekosystémových služeb - "divočina" vs outdoorový rekreační areál. Přínosem práce bude příspěvkem k poznání povědomí veřejnosti o hodnotě ekosystémových služeb velkoplošných zvláště chráněných území. Práce bude sestávat z literární rešerše publikací, evidovaných v databázích Scopus a ScienceDirect a z přípravy,realizace a vyhodnocení dotazníkového šetření na dané téma. Velkoplošná zvláště chráněná území budou vybrána po domluvě s vedoucím práce

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení