Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územích
State of topic:
approved (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Cílem tématu je analýza ochoty platit za různé formy ekosystémových služeb - "divočina" vs outdoorový rekreační areál. Přínosem práce bude příspěvkem k poznání povědomí veřejnosti o hodnotě ekosystémových služeb velkoplošných zvláště chráněných území. Práce bude sestávat z literární rešerše publikací, evidovaných v databázích Scopus a ScienceDirect a z přípravy,realizace a vyhodnocení dotazníkového šetření na dané téma. Velkoplošná zvláště chráněná území budou vybrána po domluvě s vedoucím práce

There are no limitations of the topic