Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územích
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt: Cílem tématu je analýza ochoty platit za různé formy ekosystémových služeb - "divočina" vs outdoorový rekreační areál. Přínosem práce bude příspěvkem k poznání povědomí veřejnosti o hodnotě ekosystémových služeb velkoplošných zvláště chráněných území. Práce bude sestávat z literární rešerše publikací, evidovaných v databázích Scopus a ScienceDirect a z přípravy,realizace a vyhodnocení dotazníkového šetření na dané téma. Velkoplošná zvláště chráněná území budou vybrána po domluvě s vedoucím práce

K tématu nejsou zadaná žádná omezení