Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Summary: V přírodní rezervaci Dukovanský mlýn bude zhodnocen stav populace zvláště chráněného druhu Daphne cneorum. V rámci terénního průzkumu a inventarizace jedinců Daphne cneorum budou zjištěny základní biometrické parametry, vyhodnocen zdravotní stav, plodnost, příp. přirozené zmlazení. Výsledky vlastního průzkumu budou porovnávány s dříve provedenými výzkumy. Získaná data budou dále využita k hodnocení stavu dílčích populací. Vyhodnocení bude sloužit k návrhu opatření ke stabilizaci i zlepšení podmínek pro studovanou dřevinu.

There are no limitations of the topic