Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: Student zpracuje inventarizaci a posoudí stav vybraných introdukovaných dřevin (z nejstarších výsadeb) na území arboreta Řícmanice. V rámci inventarizace budou zjištěny základní biometrické parametry stromů, tj. výčetní tloušťka, výška stromu, výška nasazení koruny a její průměr, míra poškození atd. Na základě získaných dat a starších údajů bude vyhodnocen růst dřevin a jejich růstový potenciál. Dále bude navržena a založena databáze dřevin obsahující číslo dřeviny, český a vědecký název, rok výsadby, původ dřeviny, parametry zjištěné dendrometrickým měřením a výsledky měření z předešlých let. V rámci terénní práce bude pořízena fotodokumentace. Součástí práce bude návrh doporučení pro praxi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia