Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Summary:
Student zpracuje inventarizaci a posoudí stav vybraných introdukovaných dřevin (z nejstarších výsadeb) na území arboreta Řícmanice. V rámci inventarizace budou zjištěny základní biometrické parametry stromů, tj. výčetní tloušťka, výška stromu, výška nasazení koruny a její průměr, míra poškození atd. Na základě získaných dat a starších údajů bude vyhodnocen růst dřevin a jejich růstový potenciál. Dále bude navržena a založena databáze dřevin obsahující číslo dřeviny, český a vědecký název, rok výsadby, původ dřeviny, parametry zjištěné dendrometrickým měřením a výsledky měření z předešlých let. V rámci terénní práce bude pořízena fotodokumentace. Součástí práce bude návrh doporučení pro praxi.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic