Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Podstatou práce bude vyhodnocení biotopových preferencí rejskovitých a jejich potravních preferencí, z již získaného bohatého materiálu školitele, v návaznosti na sběr materiálu i v průběhu doktorského studia. Výsledky potravních analýz budou pak u některých druhů unikátní. Získaná data se vyhodnotí podle stanovených metodik. Výsledky přinesou informace o tom, který způsob obhospodařování stanovišť vytváří nejoptimálnější podmínky pro tyto vzácné a na změny prostředí citlivé savce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-KRAJ Krajinné inženýrství