Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Abstrakt: Podstatou práce bude vyhodnocení biotopových preferencí rejskovitých a jejich potravních preferencí, z již získaného bohatého materiálu školitele, v návaznosti na sběr materiálu i v průběhu doktorského studia. Výsledky potravních analýz budou pak u některých druhů unikátní. Získaná data se vyhodnotí podle stanovených metodik. Výsledky přinesou informace o tom, který způsob obhospodařování stanovišť vytváří nejoptimálnější podmínky pro tyto vzácné a na změny prostředí citlivé savce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-KRAJ Krajinné inženýrství-- nezadáno -- -- nezadáno --