Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D.
Abstrakt:
Literární rešerše shrnující poznatky o nepůvodních druzích zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě. Výhled jejich potencionálního výskytu v České republice.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení