Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D.
Abstrakt: Literární rešerše shrnující poznatky o nepůvodních druzích zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě. Výhled jejich potencionálního výskytu v České republice.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení