Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionu
State of topic:
approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:--
Proposed by:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je vyhodnotit rekreační potenciál regionu Puno (vč. jezera Titicaca) z hlediska přírodních, kulturních a socioekonomických aspektů a navrhnout rámcová opatření pro jeho využití v rámci rozvoje regionu. Výsledkem by mělo být rozčlenění území z hlediska rekreačního potenciálu, definování marginálních oblastí a cílových oblastí ze hlediska regionálního rozvoje. Součástí výsledků je rovněž definování limitů rekračního rozvoje krajiny. Pro zpracování práce je žádoucí alespoň základní znalost práce s s ArcGIS. Výhodou je vlastní zanlost území (např. v rámci projektu SID)

There are no limitations of the topic