Prehľad vypísaných tém - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Stav témy:
schválené (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce je vyhodnotit rekreační potenciál regionu Puno (vč. jezera Titicaca) z hlediska přírodních, kulturních a socioekonomických aspektů a navrhnout rámcová opatření pro jeho využití v rámci rozvoje regionu. Výsledkem by mělo být rozčlenění území z hlediska rekreačního potenciálu, definování marginálních oblastí a cílových oblastí ze hlediska regionálního rozvoje. Součástí výsledků je rovněž definování limitů rekračního rozvoje krajiny. Pro zpracování práce je žádoucí alespoň základní znalost práce s s ArcGIS. Výhodou je vlastní zanlost území (např. v rámci projektu SID)

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia