Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Rekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionu
State of topic: approved (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je vyhodnotit rekreační potenciál regionu Arequipa z hlediska přírodních, kulturních a socioekonomických aspektů a navrhnout rámcová opatření pro jeho využití v rámci rozvoje regionu. Výsledkem by mělo být rozčlenění území z hlediska rekreačního potenciálu, definování marginálních oblastí a cílových oblastí ze hlediska regionálního rozvoje. Součástí výsledků je rovněž definování limitů rekračního rozvoje krajiny. Pro zpracování práce je žádoucí alespoň základní znalost práce s s ArcGIS. Výhodou je vlastní zanlost území (např. v rámci projektu SID). Výhodou tématu je, že v regionu momentálně probíhá příprava geoparku kolem kaňonu Colca (oficiálně nejhulbšího na světě), na níž se podílí dr. Martina Pásková, se kterou lze případně spolupracovat

There are no limitations of the topic