Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Rekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je vyhodnotit rekreační potenciál regionu Arequipa z hlediska přírodních, kulturních a socioekonomických aspektů a navrhnout rámcová opatření pro jeho využití v rámci rozvoje regionu. Výsledkem by mělo být rozčlenění území z hlediska rekreačního potenciálu, definování marginálních oblastí a cílových oblastí ze hlediska regionálního rozvoje. Součástí výsledků je rovněž definování limitů rekračního rozvoje krajiny. Pro zpracování práce je žádoucí alespoň základní znalost práce s s ArcGIS. Výhodou je vlastní zanlost území (např. v rámci projektu SID). Výhodou tématu je, že v regionu momentálně probíhá příprava geoparku kolem kaňonu Colca (oficiálně nejhulbšího na světě), na níž se podílí dr. Martina Pásková, se kterou lze případně spolupracovat

K tématu nejsou zadaná žádná omezení