Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Využití konečných automatů pro simulaci procesů a pro měření jejich výkonnosti
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem disertační práce je aktuální téma zajištění excelence v podnicích nezávisle na jejich zaměření a velikosti. Disertant provede hlubokou analýzu možností formalizace procesního modelování. Vytvoří klasifikaci jednotlivých přístupů k vizualizaci procesů od vývojových diagramů, přes přístup EPC, UML a BPMN až po Petriho sítě a konečné automaty. V realizační části student navrhne obecný konečný automat pro simulaci procesů a vybere místa pro jejich měření. Vytvoří obecné metriky a indikátory výkonnosti, které v daných místech budou monitorovány. Svůj návrh ověří v podniku středního rozsahu podle vlastního výběru. Zobecněním svého přístupu přispěje k systémovému pojetí měření výkonnosti a zajištění excelence napříč průmyslovými odvětvími.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení