Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Odhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromů
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt: Téma bude řešeno zejména jako literární rešerše z již publikovaných prací. Vzhledem k absenci předmětného výzkumu v České Republice, budou zdrojem informací především mezinárodní časopisy dostupné přes elektronická konsorcia (Elsevier, Springer aj.). Rešerše se bude zabývat odhadem parametrů kořenového systému dřevin, které převažují v přirozených lesích ČR (zejména Quercus spp., Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba) v závislosti na výčetní tloušťce stromů, jejich kruhové základně, věku aj. Výsledky rešerše budou použity v souvisejícím výzkumu biomechanického vlivu stromů (např. vývraty) na pedogenezi v přirozených lesích. Součástí studie bude i ukázka výpočtu podzemních parametrů dřevin v některé z lokalit přirozených lesů ČR.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia